Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. Onlinetilbudsaviser.dkFejl i get-id. IAK A-Kasse, Her finder du en god og billig A-kasse der passer til dig. IAK akasse

IAK - A-kasse - Se mere om akassen her

Hvem kan blive medlem af IAK?
Du kan blive medlem af IAK som lønmodtager, nyuddannet, studerende eller som selvstændig. 

IAK forsikrer dig økonomisk

Du forsikrer dig økonomisk, hvis du bliver ledig, nÃ¥r du er medlem af IAK. Desuden fÃ¥r du som ledig mulighed for at modtage rÃ¥dgivning af vores jobkonsulenter til dit CV og din jobsøgning.  

iak, a-kasse, akasse

vision, mål og værdier

vision, mål og værdier
Her kan du læse om IAK’s vision, strategiske mål og værdisæt.
Vision og mål
IAK's primære vision er:
at IAK er genvejen til det rigtige job
at IAK skal være den mest attraktive a-kasse.
Værdier
I 2003 startede værdiprocessen i IAK. Værdierne er blandt andet med til at sætte rammen for, hvordan vi arbejder. Arbejdet med værdier er ikke statistk, men er en proces, der løbende skal udvikles. Derfor arbejder vi med værdierne i en workshop på personalekonferencen i 2010, hvor vi formulerede nye hjælpesætninger til vore værdier: Vores 4 værdier er, at vi skal:
Tage ansvar
Jeg tager initiativ, følger op og arbejder for helheden.

Være nærværende
Jeg er til stede, ægte interesseret og skaber ro og fokus.

Være kreative
Jeg giver andre og mig selv plads til at tro, at alt er muligt.

Være positive
Jeg møder andre, hvor de er, på en åben og respektfuld måde.

IAK's 7 strategiske sigtelinjer i 2009

1. Kompetente og engagerede medarbejdere
2. Tiltrække nye, relevante medlemsgrupper
3. Udvikle organisatoriske netværk
4. Innovativ og automatisk opgaveløsning
5. Sælge vores ydelser og produkter
6. Funktionel og værdiskabende teknologi
7. Vi kender vores medlemsgruppe

 

 

iak, a-kasse, akasse

 

Om IAK

- Organisationen

IAK er en arbejdsløshedskasse og har ca. 70.000 medlemmer - primært ingeniører og maskinmestre. Vi kan sammenlignes med et forsikringsselskab. Ved at betale et årligt beløb forsikrer du dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. Vi administrerer også efterlønsordningen for vores medlemmer.

IAK er mere end bare en a-kasse. Vores konsulenthus Komplement har en lang række målrettede tilbud, der kan hjælpe vores ledige medlemmer tilbage i arbejde: Hjælp til jobsøgning, coaching og karrierevejledning.

IAK har omkring 90 engagerede medarbejdere, der til daglig arbejder med sagsbehandling, jobformidling, rådgivning, udvikling og drift af virksomheden. Vi har regionale kontorer i Aalborg, Århus, Odense og hovedkontor i København.

IAK - genvejen til det rigtige job
Vi har en gruppe unikke medlemmer, der alle har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund. IAK er den eneste fagligt afgrænsede a-kasse for akademikere, og denne faglighed er vores corporate profile. Vores faglighed er medlemmernes genvej til det rigtige job, fordi vi kender dem og deres arbejdsmarked. Ud over at være eneste faglige a-kasse for akademikere er IAK ogsÃ¥ den billigste a-kasse for akademikere. Man kan altsÃ¥ være medlem ekstra billigt hos IAK, fordi man er noget særligt i kraft af sin uddannelse.

IAK's medarbejdere har ogsÃ¥ en høj grad af faglighed. Mange af a-kasse-konsulenterne er certificerede coaches, og konsulenterne fra Komplement er højtuddannede og certificerede medarbejdere. Læs mere om konsulenterne og deres baggrund.

IAK- en medlemsorganisation
IAK tegnes af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse, der begge er valgt af medlemmerne. Formelt set er vi en privat forening, der har en anerkendelse som statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

IAK's medarbejdere sætter medlemmet i centrum og hjælper bedst muligt igennem et vanskeligt regelsæt, sÃ¥ muligheder udnyttes og pligter respekteres.  Medarbejderne bestræber sig altid pÃ¥ at yde service af høj kvalitet. (kilde:iak.dk)

iak, a-kasse, akasse